- وب سایت روزنامه جوان نوشت:

در پی دروه جدید آشوبهای اسرائیلی، گروهک تروریستی منافقین به فعالیتهای ضد امنیتی خود شدت بخشیده است.

به تازگی تعداد چهار نفر از اعضای گروهک تروریستی نفاق قصد داشتند از یکی از نقاط مرزی به کشور وارد شده و به تهران عزیمت کنند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.