به گزارشافکارنیوز، صبح امروز و در مراسم روز ملی فناوری هسته ای از ۵ رادیو داروی مهم رونمایی شد.این رادیو داروها با توان داخلی و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ساخته شده است.