به گزارشافکارنیوز،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط کشوری –مصوب ۱۳۶۲ - تصویب کرد؛ بخش نارنجستان به مرکزیت روستای چایباغ از ترکیب دهستان‌های چایباغ و هتکه در تابعیت شهرستان سوادکوه ایجاد می‌شود.

بر این اساس، شهرستان سوادکوه شمالی به مرکزیت شهر شیرگاه از ترکیب بخش‌های نارنجستان و بخش مرکزی به مرکزیت شهر شیرگاه شامل دهستان‌های شرق و غرب شیرگاه و لفوردر تابعیت استان مازندران ایجاد می‌شود.

بر اساس مصوبه دولت، دهستان چایباغ به مرکزیت روستای چایباغ از ترکیب روستاهای رضا آباد، چابیاغ، چاکر، برنجستانک، مهدی آباد، بشل، باغکوه، پادگان شهید یونسی بختونکلا و ترک سرا در تابعیت بخش شیرگاه شهرستان سواده کوه ایجاد می‌شود.

بر اساس این مصوبه دولت، دهستان هتکه به مرکزیت روستای بورخیل از ترکیب روستاهای ایوک، بورخیل، منگل، هتکه‌لو، چهارگیری، بازیرکلا، حاجیکلا، فرامرز کلا وکتی لته در تابعیت بخش شیرگاه شهرستان سوادکوه ایجاد می‌شود.

همچنین، روستای اندرکلی ازتوابع دهستان شرق و غرب شیرگاه با روستای چایباغ از توابع همان دهستان ادغام و به عنوان روستای چایباغ نام گذاری می‌شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.