به گزارشافکارنیوز،محمد جواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره علت عدم اجماع اصلاح‌طلبان بر روی کاندیداتوری کواکبیان اظهار داشت: با توجه به اینکه همه منتظر روشن شدن تکلیف خاتمی هستند، بحثاجماع بر روی گزینه دیگر، پس از قطعی شدن نیامدن خاتمی مطرح می‌شود.

حق‌شناس افزود: هنوز برای آمدن خاتمی دیر نشده اما امیدواریم و انتظار داریم وی حضور خود را تا آخر فروردین قطعی کند.

رئیس ستاد انتخابات جبهه اصلاح‌طلبان تصریح کرد که جبهه متبوعش تلاش دارد با هماهنگی بزرگان اصلاح‌طلب به سمتی حرکت کند که بر روی یکی از نامزدها در صورت نیامدن خاتمی به اجماع برسند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این ظرفیت برای اجماع بر روی کواکبیان وجود دارد یا خیر، ‌گفت: در صورت اجماع، جبهه‌ها، احزاب و نخبگان اصلاح‌طلب می‌توانند نظر خود را پیشنهاد و روی یک نفر به توافق برسند.

حقشناس در خصوص فعالیت حزب اعتماد ملی در انتخابات یازدهم ریاستجمهوری تاکید کرد: اعتماد ملی در انتخابات ۹۲ فعالیت سیاسی نخواهد داشت.