مشاور و رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به اينكه افزايش روابط ايران و سوييس به نفع دو ملت و منطقه است، گفت: تهران براي تقويت همكاريهاي دوجانبه و چند جانبه با سوييس محدوديتي قائل نيست و از آن استقبال ميكند.

به گزارش ایسنا، اسفندیار رحیم مشایی در دیدار سفیر سوییس خاطرنشان کرد: گسترش مناسبات و همکاری‌های ایران و سوییس در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند به نفع دو ملت و منطقه باشد.

ليويالوي آگوستي، سفير سوئيس نيز در اين ديدار با اشاره به همكاريهاي سازنده و مفيد ايران و سوييس در موضوعات مهم بين المللي و روابط دوجانبه اظهار كرد: سوئيس به دنبال تحكيم و ايجاد روابط گسترده با جمهوري اسلامي ايران است.