یك روز پس از استیضاح وزیر نیرو، معاون پارلمانی دولت با تحلیلی، آرای ممتنع و آرای نمایندگانی كه در این استیضاح رای نداده بودند را هم به عنوان آرای موافقین وزیر تعبیر كرد.

به گزارش خبرآنلاین، این تحلیل محمدرضا میرتاج​الدینی امروز با پاسخ کنایه آمیز یکی از نمایندگان مجلس مواجه شد. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه الحاق ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین المللی آب نگاری، از برخی مواد آیین​نامه داخلی این کنوانسیون یاد کرد و گفت: در این کنوانسون، انتخاب دبیرکل انتصابی است و حق رای مساوی برای اعضا قائل نیستند. به این ترتیب کشورهای قدرتمندتر می​توانند به راحتی دبیرکل را منصوب کرده و به دیگر کشورها زور بگویند.

به گفته وی در این کنوانسیون برای آرای ممتنع هم نقشی قائل نشده و مشخص نیست که ارای ممتنع، مخالف محسوب می​شوند یا موافق. همین بهانه​ای شد برای اعتراض به سخنان دیروز میرتاج​الدینی که قاضی​پور در واکنش به آن گفت: وقتی تکلیف آرای ممتنع مشخص نیست، همین می​شود که معاون پارلمانی دولت، خودش آرای مجلس را تجزیه و تحلیل و تفسیر کند!

گفتنی است علی​رغم مخالفت وی، این لایحه به تصویب رسید. در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود به پروتكل اصلاحات كنوانسیون سازمان بینالمللی آبنگاری، مصوب ۲۰۰۵ میلادی (برابر با ۱۳۸۴ هجری شمسی) به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تاریخ تودیع نماید.