در اين بيانيه تاكيد شده است كه ديپلماسي و گفتوگو از طريق صلحآميز و همچنين مذاكرات محتوايي بدون پيش شرط بين طرفهاي ذيربط بايد به عنوان تنها روشهايي كه از طريق آنها يک راه حل فراگير و پايا براي موضوع هستهيي ايران قابل دستيابي است، باقي بماند.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه جنبش غیرمتعهد‌ها به شرح زیر است:

«آقای رییس

۱ جنبش غیرمتعهدها مایل است مراتب تشکر خود را از مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکیا آمانو، به خاطر گزارش وی درباره اجرای موافقت‌نامه پادمان در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند ۶۲/۲۰۱۰ / GOV ابراز کند.

۲ قبل از بیان نقطه نظرات‌مان درباره گزارش مدیرکل، جنبش غیرمتعهدها مایل است مواضع اصولی خود را درباره این موضوع مورد تاکید قرار دهد:

a. جنبش غیرمتعهدها برحق اولیه و غیرقابل انکار کلیه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز، بدون هرگونه تبعیض و منطبق با تعهدات قانونی مترتب، تاکید می‌کند. بنابراین، هیچ موردی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که منجر به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت حقوق کشورها در توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز شود. انتخاب‌ها و تصمیمات کشورها، شامل موارد(مربوط به) جمهوری اسلامی ایران، در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از فن‌آوری هسته‌یی و سیاست‌های چرخه سوخت باید محترم شمرده شوند.

b. جنبش غیرمتعهدها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح برای راستی‌آزمایی تعهدات پادمانی مترتب بر اعضا مورد شناسایی قرار داده و تاکید می‌کند که هیچ فشار یا مداخله در فعالیت‌های آژانس به ویژه در فرآیند راستی‌آزمایی که می‌تواند بازدهی و اعتبار آژانس را به مخاطره اندازد، نباید وجود داشته باشد.

c. جنبش غیرمتعهدها بر تفاوت بنیادین میان وظایف قانونی کشورها وفق موافقت‌نامه‌های پادمان مربوط به آن‌ها با هرگونه اقدامات اعتمادساز که به طور داوطلبانه اتخاذ می‌شوند تاکید کرده و این که این امر موجد وظایف پادمانی قانونی نیست.

d. جنبش غیرمتعهدها تاسیس منطقه عاری از سلاح هسته‌یی(NWFZ) در منطقه خاورمیانه را به عنوان گامی مثبت در راه نائل شدن به هدف خلع سلاح هسته‌یی جهانی مورد توجه قرار داده و مراتب حمایت خود از تاسیس چنین منطقه‌ای مطابق با قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی و شورای امنیت را تکرار می‌کند.

e. جنبش غیرمتعهدها مصونیت فعالیت‌های هسته‌یی صلح‌آمیز را مورد تایید مجدد قرار داده و تاکید می‌کند هرگونه حمله یا تهدید به حمله بر علیه تاسیسات هسته‌یی صلح‌آمیز اعم از در حال فعالیت یا در حال ساخت که بشریت و محیط زیست را در معرض خطر جدی قرار داده و نقض عمده حقوق بین‌الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و آیین‌نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی محسوب می‌شود، تاکید می‌کند. جنبش غیرمتعهدها نیاز به تدوین سند مذاکراتی چند جانبه جامع برای اعلام ممنوعیت حملات یا تهدید به حملات بر تاسیسات هسته‌یی مختص استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌یی را تصدیق می‌کند.

f. جنبش غیرمتعهدها قویاً معتقد است که کلیه پادمان‌ها و موضوعات راستی‌آزمایی از جمله موارد مربوط به ایران باید در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بر اساس مبانی حقوقی و فنی حل و فصل شود. علاوه بر آن جنبش غیرمتعهدها تاکید دارد که آژانس باید به کار خود برای حل موضوع هسته‌یی ایران در چارچوب اختیار و اساسنامه آژانس ادامه دهد.

g. غیرمتعهدها تاکید می‌کند که دیپلماسی و گفت‌وگو از طریق صلح‌آمیز و هم‌چنین مذاکرات محتوایی بدون پیش شرط بین طرف‌های ذی‌ربط باید به عنوان تنها روش‌هایی که از طریق آن‌ها یک راه‌حل فراگیر و پایا برای موضوع هسته‌یی ایران قابل دستیابی است، باقی بماند.

۳ جنبش غیرمتعهدها ملاحظه می‌کند که مدیرکل بار دیگر بیان کرده که آژانس قادر بوده است به راستی آزمایی انحراف نداشتن مواد هسته‌یی اظهار شده ایران براساس موافقت‌نامه پادمان تاسیسات و موقعیت‌هایی خارج از محل تاسیسات که به طور معمول مواد هسته‌یی استفاده می‌شود را ادامه دهد.

۴ غیرمتعهدها از تمایز روشن مدیر‌کل درباره وظایف ناشی از موافقت‌نامه پادمان و دیگر درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل استقبال می‌کند. در این رابطه غیرمتعهدها به اظهارات مدیرکل در گزارش اخیر مبنی بر اجرا نشدن تعدادی از وظایف ناشی از مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت توجه می‌کند. هم‌چنین غیرمتعهدها به اظهارات قبلی مدیرکل درباره اظهارات ایران مبنی بر این‌که برخی درخواست‌های آژانس هیچ‌گونه مبنای حقوقی در چارچوب موافقت‌نامه پادمان ندارد که این موضوع به صراحت در سند آژانس به شماره ۸۱۰ از سوی ایران تصریح شده است، اشاره می‌کند. جنبش غیرمتعهدها ایران را به ادامه همکاری‌اش با آژانس به منظور ارائه تضمینی معتبر درباره نبود مواد و فعالیت‌های هسته‌یی اعلام نشده در ایران، مطابق با حقوق بین‌الملل ترغیب می‌کند.

۵ جنبش غیرمتعهدها خواستار ادامه پرهیز از درج گسترده جزییات فنی اطلاعات حساس در گزارش دبیرکل است.

۶ غیرمتعهدها از همکاری مستمر بین آژانس و ایران همان‌گونه که در آخرین گزارش مدیرکل ذکر شده استقبال کرده و در این رابطه موارد زیر را متذکر می‌شود:

a. ایران بر اساس موافقت‌نامه پادمان ۱۶ تاسیسات هسته‌یی و ۹ تاسیسات خارج از موقعیت تاسیسات را اظهار کرده است و آژانس به راستی‌آزمایی انحراف نداشتن مواد هسته‌یی اظهار شده در تاسیسات و محل‌های خارج از تاسیسات ادامه می‌دهد.

b. فعالیت‌های تولید مواد هسته‌یی، به‌خصوص مواردی که به غنی‌سازی مربوط می‌شود هم‌چنان تحت اقدامات کنترلی و نظارتی آژانس قرار داشته و تا به آن تاریخ کارخانه غنی‌سازی سوخت FEP در نطنز و کارخانه نیمه صنعتی غنی‌سازی سوخت(PFEP) دلالت بر آن دارد که عملیات کارخانه‌ها منطبق بر موارد اظهار شده بوده است.

c. آژانس تایید کرده است که کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو(FFEP) با اطلاعات طراحی ارائه شده از سوی ایران مطابقت داشت و تاسیسات در مرحله پیشرفته ساخت قرار داشت، اگرچه هیچ سانتریفیوژی به تاسیسات وارد نشده است. نتایج نمونه‌برداری‌های محیطی در FFEP تا تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۰ وجود اورانیوم غنی شده را نشان نمی‌داد.

d. آژانس به نظارت بر استفاده و ساخت سلول‌های داغ در تاسیسات هسته‌یی مربوطه در ایران ادامه داده و هیچ‌گونه شواهدی دال بر این‌که فعالیت‌های جاری بازفرآوری وجود داشته، در این تاسیسات مشاهده نشده است.

e. ایران امکان دسترسی آژانس به رآکتورآب سنگین را در اراک(IR - ۴۰) فراهم کرد و آژانس قادر شد راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی را انجام دهد. آژانس تایید کرد که ساخت تاسیسات در حال انجام است به نحوی که احداثساختمان‌ها تقریبا به اتمام رسیده و برخی تجهیزات اصلی نصب شده است.

f. آژانس هم‌چنین یک بازرسی و یک راستی‌آزمایی اطلاعات طراحیDIV را در کارخانه تولید سوخت(FMP) انجام داد و تایید کرد که ایران هنوز نصب تجهیزات ساخت سوخت، راکتور تحقیقاتی تهران را شروع نکرده است.

g. آژانس مواد هسته‌یی موجود در نیروگاه هسته‌یی بوشهر را مورد راستی‌آزمایی قرار داد و اقدامات پادمانی مورد نیاز را برای جا به جا کردن سوخت را مورد توافق قرار داد.

۷ جنبش غیرمتعهدها با عنایت به گزارش مدیرکل، درخواست اطلاعات ساخت و طراحی تاسیسات جدید هسته‌یی توسط ایران را می‌کند و ایران را به ادامه ارائه اطلاعات طراحی تاسیسات هسته‌یی‌ بر اساس موافقت‌نامه جامع پادمان به آژانس ترغیب می‌کند.

۸ غیرمتعهدها ضمن توجه به گزارش مدیرکل درباره توجه به جایگاه برنامه کار " تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بر مدالیتی حل و فصل موضوعات باقی‌مانده(INFCIRC / ۷۱۱) " که بیان می‌دارد همان‌طور که ایران قبلا اطلاع داده است که اگرچه اکثر اقدامات تعریف شده در برنامه کار سال ۲۰۰۷ مورد توافق ایران و آژانس تکمیل شده است و موضوعاتی نیاز به بررسی دارد. گزارش ذکر کرده است که تنها یک موضوع باقی ‌مانده است آن‌هم مستلزم ارائه ارزیابی مدارک مربوط به مطالعات ادعایی از سوی ایران است که آژانس به ایران نشان داده است. در رابطه با ذکر دیگر موضوعات باقی‌مانده براساس برنامه کار، جنبش غیرمتعهدها از آژانس خواستار توضیحات است. جنبش غیرمتعهدها خواستار توضیحات درباره حل سریع این موضوع توسط ایران و آژانس براساس برنامه کار است.

۹ در این رابطه، جنبش غیرمتعهدها از درخواست‌های پیشین مدیرکل خطاب به آن دسته از اعضایی که اطلاعاتی را در ارتباط با «مطالعات ادعایی» به دبیرخانه ارائه کرده‌اند، برای موافقت با این‌که آژانس تمامی اسناد مربوطه را با ایران ارائه کند، کاملا حمایت می‌کند. جنبش غیرمتعهدها یک بار دیگر نگرانی‌های خود را نسبت به ایجاد موانع در این‌باره که فرآیند راستی‌آزمایی آژانس را با مانع مواجه می‌کند، ابراز می‌دارد.

جنبش غیرمتعهدها خاطرنشان می‌کند که مدیرکل قبلا گزارش کرده:

a. آژانس به طور مستقل ابزارهای محدودی را برای اثبات صحت مدارک ارائه شده که اساس مطالعات ادعایی را تشکیل می‌دهند در اختیار دارد.

b. محدودیت‌های اعمال شده از سوی برخی اعضا در قبال در اختیار گذاشتن اطلاعات به ایران، انجام مذاکرات مشروح را با ایران در این‌باره برای آژانس مشکل‌تر می‌کند.

۱۰ با مد نظر قرار دادن تحولات اخیر اشعار شده و هم‌چنین گزارش‌های قبلی مدیرکل درباره اجرای برنامه عمل «تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران و آژانس در خصوص مدالیتی حل و فصل موضوعات باقی مانده»((INFCIRC / ۷۱l، جنبش غیرمتعهدها کماکان منتظر است که اجرای پادمان در ایران به صورت عادی به انجام برسد.

جنبش غیرمتعهدها موضع اصولی خود را مبنی بر این که دیپلماسی و گفت‌وگو تنها راه برای حل بلند مدت موضوع هسته‌یی ایران است، تصریح می‌کند. جنبش غیرمتعهدها بدین منظور همه کشورهای عضو را نسبت به مشارکت مثبت، تشویق می‌کند.

غیرمتعهدها دعوت به‌عمل آمده توسط جمهوری اسلامی ایران به رییس غیرمتعهدها برای بازدید از سایت‌های هسته یی در اراک و نطنز در ۱۵ و ۱۶ ژانویه ۲۰۱۱ برای دریافت اطلاعات روزآمد از مقامات ایران در مورد برنامه هسته‌یی ایران را گامی مثبت در این رابطه تلقی می‌کنند.

متشكرم، آقاي رييس.