آینده نوشت: در پی انتشار خبری توسط برخی سایتها درباره حضور غلامحسین كرباسچی شهردار اسبق تهران در مراسم روز درختكاری وی این خبر را تكذیب كرد.

كرباسچی با عنوان كردن اینكه طی ۱۲ سال گذشته و پس از كنار رفتن از شهرداری تهران در هیچ مراسم شهرداری شركت نداشته است این خبر را ناشی از اشتباه خبرنگار دانست.