سيدعليرضا آوايي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره تعداد آمار افراد بازداشت شده در تجمع روز سهشنبه ۱۷ اسفند گفت: آمار دقيقي ندارم اين سوال را بايد از دادستان بپرسيد.

به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای برخورد با تجمعات غیرقانونی که در گوشه و کنار تهران انجام می‌شود دارید؟ گفت: این کار الان انجام می‌شود‌، هم‌اکنون این افراد را دستگیر می‌کنند، بعد از دستگیری کسانی که لغزیدند یا رهگذرند آزاد می‌شوند تا افرادی که برنامه‌ریزی شده باشند، مسبب باشند و بخواهند امنیت را بر هم بزنند قطعا دستگاه قضایی هم آنها را نگه می‌دارد و هم برخورد قانونی با آنها می‌کند.

رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به طلبه ورامینی که گفته می‌شود به دست عده‌ای از افراد به آتش کشیده شده است اظهار کرد: پرونده اکنون مراحل تحقیقاتی‌اش را سپری می‌کند.

وي با بيان اينكه روز سهشنبه هياتي را براي بررسي اين موضوع فرستاده است و آنها گزارشي تهيه كردهاند، گفت: از آنجا كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و به يك جمعبندي نهايي نرسيده است هر چه درباره آن بگوييم متقن نيست.