آيت الله حائري شيرازي در حاشيه نهمين اجلاس خبرگان رهبري در جمع خبرنگاران اظهار كرد: دهه ۸۰ ، دهه سازنده و خوبي بود و روزهاي سخت امتحان داشتيم و مردم نمرههاي خيلي خوبي هم گرفتند، برخيها هم كم نمره گرفتند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که ریشه همه اینها به نصیحت‌پذیری و نصیحت‌نپذیری برمی‌گردد، گفت: کسانی که نصحیت‌پذیر باشند، نتیجه نصیحت‌پذیری‌شان مضاعف شدن عزت نفس‌شان است. مثلا آقای امامی کاشانی به رییس قبلی نصیحتی کرد که این نصیحت‌پذیری باعثاز میان رفتن بگومگوها و سیاسی نشدن مسائل شد.

وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد نوع فضاي اجلاس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: اين فضا بسيار خوب بود همين اندازه كه كسي كانديدا نشد تا آرا يكپارچه شود، اين خود علامت اين است كه وقتي روحانيون ميگويند ما به پستهاي خود نچسبيدهايم، كافي است.