رخدادهای ۲۵ فروردین ۱۳۵۹

چکیده

به گزارشافکارنیوز، امام خمینی در پاسخ به نامه پاپ ژان پل دوم که از تیرگی روابط میان ایران و آمریکا اظهار نگرانی کرده بود تاکید کردند: ملت ایران از مشکلات قطع رابطه با آمریکا هراس ندارد. فرانسه و آلمان غربی که آشکارا خواستار ابراز انعطاف در مذاکرات هستند تاکید کردند که فراخوان سفیرشان نه نشانه قطع روابط دیپلماتیک این کشورها با ایران و نه نشانه پیوستن این کشورها به آمریکا برای مجازات اقتصادی علیه ایران است.

آیت الله مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور در مورد اخطار به کم کاران و اعتصاب کنندگان اظهار داشت: افرادی که آگاهانه و یا نا آگاه دست به اعتصاب و یا تحصن و یا کم کاری بزنند به دادگاه انقلاب معرفی خواهند شد و به مجازات هایی که برای افراد ضد انقلاب در دادگاه تعیین شده محکوم خواهند شد.

ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پس از بازدید از هنگ ژاندارمری اردوگاه سرپل ذهاب و نوار مرزی خاک ایران و عراق پیش از ترک ایلام اظهار داشت: بیشتر امید ما این است که سربازان و افسران عراقی رژیم بعثرا نپذیرند و برای سرنگونی آن بکوشند.

عباس زمانی[ابوشریف] فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: پس از بررسی نتیجه گرفتیم که عامل اصلی درگیری های کردستان عراق بوده است، دولت عراق با فرستادن اسلحه و مهمات برای گروه های چپ نما و تشویق نمودن آنها به جنگ داخلی برای ایجاد رعب و وحشت در خاک ایران کوشش محرمانه ای دارد.

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پاسگاه ژاندارمری مستقر در پل هوایی قطور مورد هجوم ضد انقلاب قرار گرفت در این درگیری یک افسر، یک درجه دار ژاندارمری و ۴ پاسدار به گروگان گرفته شدند.

صادق قطب زاده وزیر امورخارجه گفت با پایان گرفتن بحران ایران و آمریکا مشکل عراق با ایران خود به خود پایان می گیرد.

امام خمینی خطاب به پاپ: ملت ایران از مشکلات قطع رابطه با آمریکا هراس ندارد

امام خمینی در پاسخ به نامه پاپ ژان پل دوم که از تیرگی روابط میان ایران و آمریکا اظهار نگرانی کرده بود تاکید کردند: ملت شریف مجاهد ما این قطع روابط را به فال نیک گرفته و برای آن جشن عظیم بپا کرده و چراغانی ها و پایکوبی ها نمودند.

رهبر انقلاب افزودند: جناب شما از انگیزه‎های تیرگیهای دیگر و مشکلات خطرناک بزرگتر که مرقوم داشته‎اید نگران نباشید، که ملت اسلامی ایران از مشکلاتی که در این قطع روابط به وجود آید استقبال می‎کند و از خطرهای بزرگتر که مرقوم شده است، هراس ندارد. و آن روز برای ملت ما خطرناک است که روابطی نظیر روابط رژیم خائن سابق تجدید شود. و با امید به خدای متعال تجدید نخواهد شد.(۱)

صادق قطب زاده وزیر امورخارجه گفت عراق مزدور درجه اول امپریالیسم در منطقه خلیج فارس است و عراق به تنهایی چیزی نیست. وی همچنین پس از گفت و گو با سفیران کشورهای عربی و اسلام اظهار داشت: من تشریح کردم که عراق می کوشد احساسات ناسیونالیسم عربی را برانگیزد، رژیم عراق سروکاری با اسلام ندارد و در حقیقت این ادامه سیاست آمریکا است. وی همچنین ادامه داد: با پایان گرفتن بحران ایران و آمریکا مشکل عراق با ایران خود به خود پایان می گیرد.

ایستادگی اروپا در برابر فشار کارتر به ایران

فشار کارتر به متحدان غربی آمریکا در اروپا جهت تحریم کامل ایران با آن که دولت های فرانسه، آلمان غربی، دانمارک و چند کشور دیگر اروپای غربی سفیران خود را از تهران فراخوانده اند حمایت چندانی کسب نکرده است. فرانسه و آلمان غربی که آشکارا خواستار ابراز انعطاف در مذاکرات هستند تاکید کردند که فراخوان سفیرشان نه نشانه قطع روابط دیپلماتیک این کشورها با ایران و نه نشانه پیوستن این کشورها به آمریکا برای مجازات اقتصادی علیه ایران است.

از سوی دیگر وزیر امور خارجه ژاپن در توکیو نیز گفت که سفیر ژاپن پس از مشاوراتی که درباره بحران گروگان گیری با مقام های دولتی دارد به تهران بازخواهد گشت.(۲)

اعتصاب کنندگان و کم کاران در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند

آیت الله مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور در مورد اخطار به کم کاران و اعتصاب کنندگان اظهار داشت: شرایط موجود را به آن صورت شرایط جنگی تعبیر نمی کنم ولی احساس می کنم که دشمن در این موقعیت حساس می خواهد در ایران جنگ داخلی راه بیاندازد و بنا بر این ما تقاضایمان از کارگران و سایر ارگان های سازنده مملکت چه دولتی و چه بخش خصوصی این است که نباید تحت تاثیر تبلیغات سوء قرار بگیرند و در این موقعیت که مملکت نیاز به کار بیشتر و آرامش بیشتر دارد دچار احساسات بشوند و کارهایی را انجام بدهند که مناسب موقعیت کنونی انقلاب نیست.

وی ادامه داد: بنابراین افرادی که آگاهانه و یا نا آگاه دست به اعتصاب و یا تحصن و یا کم کاری بزنند به دادگاه انقلاب معرفی خواهند شد و به مجازات هایی که برای افراد ضد انقلاب در دادگاه تعیین شده محکوم خواهند شد.(۳)

بنی صدر از نوار مرزی ایران و عراق بازدید کرد

ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پس از بازدید از هنگ ژاندارمری اردوگاه سرپل ذهاب و نوار مرزی خاک ایران و عراق پیش از ترک ایلام اظهار داشت: هدف از مسافرت به ایلام بررسی چگونگی وضع افرادی بود که گرفتار تصمیمات جنون آمیز رژیم عراق شده اند که البته این جا وضعشان خوب بوده و باید به تدریج آنها را جذب کنند و کار و زندگیشان به راه شود. بنی صدر افزود: بیشتر امید ما این است که سربازان و افسران عراقی رژیم بعثرا نپذیرند و برای سرنگونی آن بکوشند.(۴)

ابوشریف گزارش داد / جزئیات خرابکاری های عراق در مرزهای ایران

عباس زمانی[ابوشریف] فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرکز در یک مصاحبه مطبوعاتی در مورد حوادثاخیر نوار مرزی ایران و عراق خرابکاری هایی که توسط عناصر ضد انقلاب در داخل خاک ایران صورت می گیرد را تشریح کرده و ادامه داد: پاسگاه های مرزی ایران از دهانه خلیج فارس تا آبادان تقویت شده اند و شهر آبادان را هم توسط نیروهای جدید تقویت کرده ایم و کلیه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به حال آماده باش درآمده اند.

ابوشریف ادامه داد: در منطقه دهلران ارتش عراق رانده شدگان عراقی را به وسیله کامیون ها به نوار مرزی دهلران می آورد و آنان را رها می کند، ما پس از بررسی متوجه شدیم که عده ای از رانده شدگان بر اثر تشنگی و گرمان و فشار جمعیت مجروح شده و عده ای نیز جان خودشان را از دست داده اند.
فشار کارتر به متحدان غربی آمریکا در اروپا جهت تحریم کامل ایران با آن که دولت های فرانسه، آلمان غربی، دانمارک و چند کشور دیگر اروپای غربی سفیران خود را از تهران فراخوانده اند حمایت چندانی کسب نکرده است. فرانسه و آلمان غربی که آشکارا خواستار ابراز انعطاف در مذاکرات هستند تاکید کردند که فراخوان سفیرشان نه نشانه قطع روابط دیپلماتیک این کشورها با ایران و نه نشانه پیوستن این کشورها به آمریکا برای مجازات اقتصادی علیه ایران است.

ابوشریف گفت: آغاز درگیری ایران و عراق در منطقه قصر شیرین و سرپل ذهاب بود، البته باید توجه داشت این نوار مرزی از قصر شیرین تا محور مرزی نوسود، پاوه، مریوان و اشنویه ختم می گردد و تمام این مناطق محل نفوذ مزدوران عراقی به خاک ایران است و مزدوران عراقی از این مناطق اسلحه و مهمات و لوازمات و تدارکاتی و تسلیحاتی خود را برای گروه های چپ نما به خاک ایران می فرستادند.

وی افزود: پس از بررسی نتیجه گرفتیم که عامل اصلی درگیری های کردستان عراق بوده است، دولت عراق با فرستادن اسلحه و مهمات برای گروه های چپ نما و تشویق نمودن آنها به جنگ داخلی برای ایجاد رعب و وحشت در خاک ایران کوشش محرمانه ای دارد.(۵)

۶ نظامی و پاسدار در منطقه قطور گروگان گرفته شدند

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پاسگاه ژاندارمری مستقر در پل هوایی قطور مورد هجوم ضد انقلاب قرار گرفت و مهاجمین با آتش توپخانه خودی متفرق شدند. در این درگیری یک افسر، یک درجه دار ژاندارمری و ۴ پاسدار به گروگان گرفته شدند.(۶)

قطب زاده: عراق مزدور درجه اول امپریالیسم است

صادق قطب زاده وزیر امورخارجه گفت عراق مزدور درجه اول امپریالیسم در منطقه خلیج فارس است و عراق به تنهایی چیزی نیست. وی همچنین پس از گفت و گو با سفیران کشورهای عربی و اسلام اظهار داشت: من تشریح کردم که عراق می کوشد احساسات ناسیونالیسم عربی را برانگیزد، رژیم عراق سروکاری با اسلام ندارد و در حقیقت این ادامه سیاست آمریکا است. وی همچنین ادامه داد: با پایان گرفتن بحران ایران و آمریکا مشکل عراق با ایران خود به خود پایان می گیرد.(۷)

پی نوشت:

۱ - صحیفه امام، جلد ۱۲، صفحه ۲۳۷

۲ - اطلاعات، ۲۵ فروردین ۱۳۵۹، صفحه ۱۲

۳ - اطلاعات، ۲۵ فروردین ۱۳۵۹، صفحه ۱

۴ - اطلاعات، ۲۵ فروردین ۱۳۵۹، صفحه ۲

۵ - اطلاعات، ۲۵ فروردین ۱۳۵۹، صفحه ۲

۶ - اطلاعات، ۲۵ فروردین ۱۳۵۹، صفحه ۳

۷- اطلاعات ، ۲۵ فروردین ۱۳۵۹ ، صفحه