گزارشات مغرضانه و رفتارهای خارج از چارچوب خبری در تهران دلیل عمده اخراج وی بوده است.

به گزارش ایران دیپلماتیک، دشموخ ۴۰ ساله و شهروند هندوستان است و بیش از دو سال است که در ایران کار می‌کند. بر اساس گزارش‌های کارت خبرنگاری دشموخ ماه پیش توسط معاونت مطبوعات خارجی وزارت ارشاد ضبط شده بود.

دشموخ کار برای خبرگزاری فرانسه را از سال ۲۰۰۱ در مومبای یا بمبئی شروع کرده و طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ در بغداد، پایتخت عراق کار کرده است.