مشاور حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ما دوست داریم سخنگوی پیام ملت ایران و انقلاب اسلامی باشیم، گفت: تشکیلات و سازمانی در کشور در عرض نهادهایی که کار حقوقی خود را در نهاد ریاست جمهوری انجام می دهند وجود ندارد.

به گزارش مهر، غلامحسین الهام در بیان علت کمرنگ شدن حضورش در رسانه ها عنوان کرد: حالا یک اتفاق خوب افتاده شما با آن مخالفید.

وی همچنین در خصوص اینکه مجددا مایل است که بعنوان سخنگوی دولت به ایفای نقش بپردازد نیز گفت: نه! بالاخره یک دوره ای سخنگوی دولت بودیم که وظیفه مان را انجام دادیم.

مشاور حقوقی رئیس جمهور در عین حال تصریح کرد: ما دوست داریم سخنگوی پیام ملت ایران و انقلاب اسلامی باشیم.

وی همچنین در مورد مسئولیت فعلی خود نیز گفت: رئیس جمهور اگر مشاوره ای از من بخواهند من آن مشاوره را ارائه می دهم ضمن اینکه مشاورت فرض بر تقاضاست بنابراین اگر تقاضا نباشد من هم طبیعتا مشاوره نمی دهم.

الهام اضافه کرد: تشکیلات و سازمانی در کشور در عرض نهادهایی که کار حقوقی خود را در نهاد ریاست جمهوری انجام می دهند وجود ندارد.