اقدام هوشمندانه آيت الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات مجلس خبرگان با خشم و عقده گشايي رسانه هاي ضد انقلاب مواجه شد. اين در حالي است كه همين رسانه هاي زنجيره اي، در مقاطع حساس تحرك فتنه سبز مي كوشيدند آقاي هاشمي را خرج اين فتنه كنند.

به گزارش کیهان، در میان صدها مقاله و تحلیلی که علیه هاشمی رفسنجانی در رسانه های ضد انقلاب منتشر شد، نوشته رسانه رسمی دولت انگلیس قابل توجه است. بی بی سی با حمله شدید به وی به خاطر وارد نشدن در سناریوی مورد علاقه دشمنان انقلاب نوشت: سوابق اکبر هاشمی رفسنجانی نشان می دهد که امید بستن به او به عنوان پل پیروزی جنبش سبز و یا نیروی مدافع اصلاح طلبان گره زدن بر باد است. وی در ساخت قدرت بازی خودش را می کند و به نظر می رسد تعلقی به جنبش دموکراسی خواهی ندارد هرچند که موضع گیری های متفاوت وی می تواند فضای تنفس و تحرک برای مخالفان ایجاد کند و به لحاظ تاکتیکی به نفع جنبش باشد.

بی بی سی همچنین هاشمی را قدرت طلب، محافظه کار، بی اعتقاد به مردم سالاری معرفی کرد تا عصبانیت خود را علیه تدبیر آقای هاشمی رفسنجانی خالی کرده باشد.
از سوي ديگر و در حالي كه هاشمي رفسنجاني در جلسه رسمي خبرگان اعلام كرد شخصا از آيت الله مهدوي كني براي رياست خبرگان دعوت كرده، محسن كديور از مهره هاي سازمان سيا كه بارها به اسرائيل سفر كرده است، طي مقاله اي در جرس ادعا كرد هاشمي رفسنجاني از مجلس خبرگان حذف و پاكسازي شده است!