مشرق نوشت:
اسفندیار رحیم مشایی قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بصورت غیر حضوری دارد. وی به این منظور هفته گذشته در آزمون مهندسی برگزار شده در دانشگاه تربیت مدرس شرکت کرده است. به گفته یکی از نزدیکان مشایی وی از گذشته در چندین رشته مشغول تحصیل بوده است.