فاطمه آلیا تصريح كرد: تعدادی از زندانیانی که به تازگی از زندانهای لیبی آزاد شدهاند، خبر زنده بودن امام موسی صدر را تائید کردهاند.

به گزارش دانشجو، وی با اشاره به اهتمام جدید مجلس برای آزادسازی امام موسی صدر از زندان‌های لیبی گفت: با پیگیری از هر راه ممکن ولو سفر به مناطقی از لیبی که در اختیار انقلابیون است، باید تلاشی مضاعف برای آزاد سازی امام موسی صدر ایجاد کنیم.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه با نسيم گفت وگو مي كرد، تصريح كرد: این واقعیتی مسلم است که امام موسی صدر زنده است./انتهاي پيام/