به گزارش افکارنیوز،سایت های سحام نیوز و جرس، هاشمی چند روز پیش در دیدار تعدادی از استانداران دوران سازندگی و اصلاحات که خواستار نامزدی وی بودند، از برخی عدم پایبندی ها در دعوت انتقاد کرده و گفته است: «در سال ۸۴ استانداران و برخی از چهره های اصلاحاتی آمدند و از من دعوت کردند؛ ما که آمدیم رفتند کاندیدای خودشان را آوردند و بسیاری از آنها را ما دیگر ندیدیم… البته از آن دسته افراد در میان شما نیست و شما حتما مصمم هستید اما این هم واقعیتی است.»
براساس این گزارش وی همچنین گفته؛ مسائلی پیش آمده که باعثشده اعتماد قبلی نسبت به او از سوی رهبری وجود نداشته باشد.
گفتنی است بنا بر گزارش رسمی سایت هاشمی وی در پاسخ به دعوت به نامزدی در دیدار یاد شده گفته بود: همه باید تلاش کنیم نامزدی صالح، کارآمد و دارای اندیشه و مقبولیت مردمی و قوی پا به عرصه بگذارد و بنده نیز تمام توان خود را همچون گذشته به عنوان یک مشاور برای نظام و در جهت خواست های مردم به کار خواهم برد.
همزمان سایت روزنت در تحلیلی به قلم همکار سابق روزنامه کارگزاران نوشت: مانور وحدت مورد اشاره هاشمی با تنش و تشنج جور در نمی آید.
محمدرضا يزدان پناه تصريح كرده كه؛ ايجاد تنش از سوي هاشمي يا خاتمي مورد قبول حكومت نيست و تحمل نمي شود. به نظر نمي رسد هاشمي در ۸۰ سالگي به دنبال تنش زايي در سياست داخلي با وجود شعار تنش زدايي در سياست خارجي باشد. او گفت كه در انتخابات به مانور وحدت نياز است و به خوبي مي داند كه چنين مانوري با تنش و تشنج ناشي از نامزدي وي جور در نمي آيد.