گروه سیاسی

: پس از رایزنی های فراوان اعضای جبهه پایداری با سعید جلیلی ظاهراً سرانجام وی نامزدی این جبهه را پذیرفته است.

به گزارشافکارنیوز،چنانکه گفته می شود سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی که تاکنون علی رغم اصرار اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری از پذیرفتن کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری استنکاف می کرده است در آخرین دیدار اعضای این شورا با وی برای نخستین بار پذیرفته که کاندیدای انتخابات ریاست جمهری شود.

گفتنی است استدلال اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری برای اصرار به جلیلی محبوبیت وی در میان هواداران جبهه و نیز سایر اقشار جامعه بوده است زیرا آنان معتقد هستند جلیلی در مذاکرات هسته ای توانسته است از حق مسلم مردم ایران در برابر ۱ + ۵ به خوبی دفاع کند و کارنامه وی نیز حاکی از ساده زیستی است و پیروی از ولایت امر است.

بنابر اخبار رسیده از منابع آگاه احتمالاً طی هفته آینده در مراسمی با حضور شخصیت های برجسته جبهه پایداری سعید جلیلی رسماً به عنوان کاندیدای نهایی این جبهه برای شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهری سال آینده معرفی خواهد شد.