به گزارشافکارنیوز،حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه کشورمان با رد اتهام وزارت خارجه بحرین مبنی بر هسته های نهفته در بحرین و ابراز تاسف از تداوم کشتار و سرکوب مردم بحرین گفت: دولتمردان بحرین بخوبی می دانند که اگر جمهوری اسلامی ایران کوچکترین مداخله ای در این کشور می نمود وضع بگونه دیگری رقم می خورد اما تهران قویا به اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و از جمله بحرین پایبند است. مردم بحرین طی بیش از دوسال گذشته مطالبات خود را به روش مسالمت آمیز و دموکراتیک پیگیری می نمایند، انچه در بحرین جریان دارد صرفا مسىله ای داخلی است که در نتیجه توقف روند اصلاحات و اعمال تبعیض و نقض فاحش حقوق بشر در این کشور حاصل شده است.

معاون عربی و افریقای وزارت خارجه افزود: اکنون جامعه بین المللی باید بیش از گذشته در قبال کاربرد گازهای شیمیایی کشنده و هدف قرار دادن مردم این کشور با استفاده گسترده از شلیک گلوله های مستقیم که منجر به شهادت و زخمی شدن صدها تن شده است واکنش نشان دهد.

اميرعبداللهيان با ابراز تاسف از فرافكني حكومت بحرين ، راهكار در اين كشور را همانند سوريه صرفا سياسي و بر مبناي گفتگوي موثر و فراگير ملي و توجه به مطالبات مشروع مردم دانست و نسبت به تداوم اتهامات بي اساس عليه جمهوري اسلامي ايران هشدار داد.