به گزارش افکارنیوز، آیت‌الله حسن ممدوحی در ارتباط با ورود جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بحثانتخابات، اظهار داشت: جامعه مدرسین در حال حاضر ورود مصداقی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نخواهد داشت.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: ورود جامعه مدرسین به انتخابات به صورت بیان معیارهای کاندیدای اصلح است که در این مورد جلساتی برای تعیین و بررسی معیارها تشکیل شده است.

وی به تصریح بخشی از معیارهای مورد نظر جامعه مدرسین پرداخت و گفت: تعهد به نظام جمهوری اسلامی، تبعیت از رهبر معظم انقلاب، آشنایی به نظام دینی و الهی، ارتباط نداشتن با دشمنان نظام، از جمله معیارهای رییس جمهور آینده باید باشد.

آیت‌الله ممدوحی با بیان اینکه معیارهای رییس جمهور آینده مانند مواردی است که برای کاندیداهای انتخابات مجلس تعیین شده است، اظهار داشت: رییس‌جمهور علاوه بر معیارهای برشمرده برای کاندیداهای انتخابات مجلس باید دارای درایت و جهان‌بینی و آگاهی فوق‌العاده‌ای باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: اگر کاندیدایی با معیارهای تعیین شده از سوي اعضاي جامعه مدرسين همخوانی داشته باشد بهطور حتم مورد حمایت قرار خواهد گرفت.