به گزارشافکارنیوز،در این پیام آمده است: روسیه تلفات جانی که به دلیل بروز زلزله در جنوب شرقی کشور پدیده آمده است، را تسلیت می‌گوید.

روسیه خود را در غم افرادی که نزدیکان و خانواده خود را از دست دادهاند، شریک دانسته و آرزوی بهبودی سریع مجروحان را دارد و آمادگی خود را برای مساعدت در رفع آثار این بلای طبیعی، ابراز میکند.