به گزارش افکارنیوز،تفاهم نامه همکاری در زمینه کشاورزی، تفاهم نامه همکاری در زمینه آموزش، تفاهم نامه همکاری در زمینه جوانان و ورزش و موافقتنامه همکاری در زمینه گردشگری اسنادی بود که در حضور روسای جمهور ایران و غنا امضاء شد.

دو کشور همچنین برای تأکید بر شتاب‌بخشیدن روند مناسبات خود بیانیه مشترک همکاری منتشر کردند.