دکتر حسن آقاجانی در پاسخ به این پرسش که شایعاتی مبنی بر انحلال وزارت بهداشت و همچنین واگذاری بخش آموزش پزشکی به یک وزارتخانه دیگر در محافل خبری مطرح شده است، گفت: این مسائل شوخی است و همه موضوعاتی بی ربط است.

به گزارش مهر، شایعه انحلال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از طرح خبرهایی درباره ادغام وزارتخانه های مختلف در یکدیگر مطرح شده است.

ریشه این شایعات به آذرماه سال ۸۹ باز می گردد که پس از تصویب نمایندگان مجلس در قالب بررسی برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد که تعداد وزارتخانه ها را کاهش دهد.

بر اساس این مصوبه در ماده ۵۵ برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد و وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

پس از تصویب این مصوبه گمانه زنی های متعددی برای ادغام وزارتخانه ها در یکدیگر مطرح شد از جمله ادغام وزارتخانه آموزشی همچون علوم با آموزش و پرورش و بخش آموزش پزشکی وزارت بهداشت.

از دیگر سو معاون پارلمانی رئیس جمهور از ادغام وزارتخانه های زیربنایی در بخش انرژی خبر داد و یادآور شد که ادغام این وزارتخانه ها به صورت کلی در برنامه دولت قرار دارد اما هنوز هیچ تصمیمی در این مورد نهایی نشده است.

در این میان مزاح وزیر آموزش و پرورش نیز جالب توجه بود که وقتی در برابر پرسش خبرنگاران که از او خواستار اعلام موضع برای ادغام با یک وزارتخانه دیگر شدند، اظهار داشت: با دوستان مزاحی کردم که اگر قرار باشد ادغامی صورت گیرد وزارت آموزش و پرورش را با وزارت نفت ادغام کنند تا مشکلات مالی آموزش و پرورش حل شود.

اما موضوع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به گستردگی بحثآموزش، پژوهش، خدمات درمانی، بهداشت جامعه موضوع پیچیده ای است و همانطور که کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت نهم می گوید موضوع ادغام وزارتخانه‌های آموزشی همیشه در حد حرف بوده و جزء برنامه‌های دولت نهم نبوده است.

وی یادآور شد: چیزی به عنوان ادغام وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشکی یا ادغام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در برنامه‌های دولت نهم نوشته نشده بود.

یکی دیگر از دلایلی که شاید بتوان به عنوان ریشه این مباحثمطرح کرد، ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران است. پس از این اتفاق در آبان ماه سال ۸۹ بحثهای زیادی عنوان و یکی از گمانه های قوی در آن زمان این بود که این موضوع زمینه ساز ادغام وزارت بهداشت در وزارتخانه های دیگر است.

اما همه این مطالب با شایعه خواندن موضوع ادغام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی مسئولان وزارت بهداشت پایان یافت.