به گزارشافکارنیوز، همزمان با رژه نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، جنگندههای نیروی هوایی ارتش اقدام به عملیات سوختگیری هوایی کردند.