به گزارشافکارنیوز،چند سالی است صدا و سیما با درخواست شجریان از پخش ترانه های وی خودداری می کند. این مراسم بطور مستقیم از طریق شبکه خبر پخش می شود.