سانههای زنجیرهای یک جریان سیاسی انحرافی، فاز جدید تخریب و حملات خود را کلید زدند.

به گزارش «تابناک»، رسانه‌های زنجیره‌ای مروج تمایلات یک جریان سیاسی انحرافی، پس از حملات گسترده و تخریب‌های پی‌درپی چهره‌ها و منتقدان طیف سیاسی خود و نیز حملات مکرر به برخی شخصیت ها در آستانه اجلاس خبرگان رهبری که با موضع صریح رهبر انقلاب نیز مواجه شد، این بار فاز جدید حملات زنجیره‌ای خود را علیه سپاه و فرماندهان سپاه آغاز کرده اند.

این رسانه‌ها که آثار و نشانه برخی افراد حاضر در تحریریه نشریه موهن و توقیف‌شده «همت» در آنها دیده می‌شود، این بار با حمله و نقد! اظهارات و سخنرانی‌های رسمی و غیررسمی فرماندهان ارشد سپاه، سعی در به چالش کشیدن فرماندهان سپاه و در کل جایگاه این نهاد انقلابی در نظام جمهوری اسلامی را دارند.

از سوی دیگر، این رسانه‌ها با تمجیدهای متملقانه و با ادبیاتی خاص، در ظاهر برخی اشخاص و چهره‌های مذهبی و سیاسی را مورد تعریف و تحسین قرار می‌دهند ولی با مطالعه دقیق نوع نگارش این مطالب، سرانجام گزارشی موهن و تمسخرآمیز نسبت به این اشخاص و چهره‌ها در معرض کاربران قرار می‌گیرد.

نکته جالب اینجاست که همه مطالب منتشره در رسانه‌های حامی جریان سیاسی منحرف، بلافاصله در دیگر رسانه‌های همسو بازنشر می‌شود تا مخاطبان بیشتری را بهره‌مند سازد!

گفتنی است، این رسانهها و به ویژه رسانه بسیار شبیه به نشریه همت و یک سایت موهن به بیت و خانواده امام(ره) ـ که چندی پیش توقیف شد ـ با انتشار اخباری در نقد رخدادهای پیشآمده، عینا به مطالب و برخی موارد از جمله فحاشی ها و اهانت ها میپردازند و در قالب نقد آن مطالب، موارد موهن را بازنشر و تبلیغ میکنند.