گروه بین الملل:

پیش از برگزاری بازی تراکتورسازی – الشباب، شبکه عربی زبان العربیه، در اقدامی تامل برانگیز، با انتشار تصویری باتحریک آمیز که در آن از نام خلیج عربی استفاده شده بود، از هموطنان ترک زبان آذری ایران خواست تا با حضور در ورزشگاه شعار دروغین " خلیج عربی " را سر دهند! اقدامی که تماشاگران ایرانی ۲ماه قبل در بازی صبا – الشباب آن را با شکست روبرو کرده بودند.

به گزارشافکارنیوز، این شبکه که در همراهی با دشمنان پان ترک ایران که خواهان جدایی آذربایجان از کشورمان هستند و اقدامات شیطنت آمیزی را در این زمینه انجام داده اند، با سوء استفاده و تصویرسازی خواهان سردادن شعار جعلی " خلیج عربی " شده بود که با شکست مفتضحانه ای روبرو شد. این شبکه ضدایرانی، مدعی شده بود که این فراخوان از سوی شبکه " بالاترین " منتشر شده است و خواسته ترک های ایران است تا این شعار در ورزشگاه داده شود! این ادعا نیز در حالی مطرح شد که چنین فراخوانی با چنین تصویری از سوی شبکه صهیونیستی " بالاترین " منتشر نشده است و درحال حاضر چنین لینکی بر روی این شبکه دیده نمی شود.

ظاهرا شبکه العربیه از بازی ۲ماه قبل صبا و الشباب امارات که در آن تماشاگران شعار "خلیج فارس" را سر می دادند ناراحت شده است! در بهمن ماه ۹۱، رییس کاروان الشباب بعد از بازگشت به کشور جدیدش، مدعی شده بود که تماشاگران شعارهای ناشایستی علیه بازیکنان اماراتی به کار بردندو ظاهرا منظور او از شعارهای زشت، شعار "خلیج فارس" بوده است.