به گزارشافکارنیوز،در صفحه‌ی ویژه‌ی انتخابات KHAMENEI. IR، بیانات و دیدگاه‌های رهبر انقلاب اسلامی درباره انتخابات در قالب‌های مختلفی مانند «مجموعه توصیه‌های انتخاباتی»، «کتابچه‌های گزیده بیانات موضوعی»، «پیامک» و دیگر تولیدات به مخاطبان ارائه و تا ایام انتخابات به صورت منظم به‌روز خواهد شد.

کاربران می‌توانند برای ورود به این صفحه به آدرسhttp: / / farsi. khamenei. ir / entekhabat۹۲ مراجعه كنند.