علی اصغر یوسف نژاد افزود: بنابراین امکان تحقق چند دوازدهم در مورد بودجه سال ۹۰ در هفته جاری تا حدودی وجود دارد.
به گزارش مهر، وی خاطر نشان کرد: با توجه به جدول زمان بندی رسیدگی لایحه بودجه سال ۹۰ که در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد روز شنبه بررسی جزییات ویژگی های بودجه سال ۹۰ با حضور مسئولان بانک مرکزی، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی انجام شد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: عصر امروز با حضور مسئولان سازمان خصوصی سازی، گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان هدفمند سازی یارانه ها موضوع مورد بحثقرار می گیرد.

یوسف نژاد افزود: برای روز یکشنبه نیز در مورد بودجه شرکت های دولتی و بررسی در آمدهای مالیاتی و تصویب کلیات بودجه و بررسی درآمدها و منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی انجام می شود.

به گفته وی، مجلس در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت و کمیسیون در بعداز ظهر روزهای فوق درمورد واگذاری امورات اداری و مالی و جمع بندی منابع سقف بودجه عمومی و بررسی مصارف بودجه و راهکارهای آن اظهار نظر می شود.