وی نبود اقتدار لازم در مجلس را سبب تایید اظهارات احمدینژاد مبنی بر در راس نبودن مجلس میداند. در این مصاحبه آمدهاست:

به گزارش خبرآنلاین، *رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه باید به وظایف اجرائیش عمل کند. در اصل ۱۱۳ قانون اساسی برای رئیس​جمهور حقی قائل شده و گفته است اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور و از وظایف ایشان است. این اصل قانون اساسی هم در قوه مجریه هم در قوه قضائیه و هم در قوه مقننه باید اجرا شود. اگر مجلس یا دولت یا قوه قضائیه از اصلی از قانون اساسی فاصله گرفت و رعایت نکرد رئیس جمهور حق تذکر دارد.

* یکی از بدعت­هایی که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون در نظام جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده بود، توسط آقای احمدی نژاد و وزیرش صورت گرفت و آن هم عدم حضور رئیس جمهور و وزیرش در جلسه استیضاح بود. این دهن­کجی به قانون، ملت و مجلس و همه باورها و ارزش­هایی است که به نام نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت شده بود. وزیر حق ندارد که رودر روی مجلس بایستد و بگوید من در جلسه حاضر نمی­شوم و بدتر از آن نامه جناب آقای احمدی نژاد بود. آقای احمدی​نژاد متاسفانه با ذهنیتی که از مجلس دارند به نوشتن این نامه پرداخته و این نامه، نامه بسیار بدی بود. اگر به خاطر داشته باشید، وی جمله حضرت امام منوط بر در راس امور بودن مجلس را رد کرده و اظهار داشت: این جمله مربوط به آن زمان است و امروز مجلس در راس امور نیست.

* مجلس پایه و اساس نظام مردم­سالار است. درست است که رئیس جمهور هم منتخب مستقیم مردم است. اما همین رئیس جمهور در برابر مجلس وظایفی دارد. او موظف است که کابینه­اش را به مجلس معرفی کند موظف است وزرایش در قبال مجلس پاسخگو باشد.

* نرفتن وزیر برای پاسخگویی به استیضاح یک پیام کلی داشت. آن پیام این بود که گفته احمدی​نژاد مبنی بر اینکه مجلس در راس امور­ نیست را ثابت و عملی کرد.

*متاسفانه مشکل در دولت نیست و مشکل در مجلس است. مجلس نقطه ثقل و لنگر نظام است، اما به شرطها و شروطها.
* من نمیگویم دولت قانونشکنی نکرده است. من میگویم نادیده گرفتن قوانین توسط دولت منشایی جز ضعف مجلس ندارد. شما نگاه کنید چند ماهی است که میشنوید آقای دکتر علی مطهری و عده ای از نمایندگان طرح سوال از رئیس جمهور را میخواهند به مجلس عرضه کنند. اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است و علت هم عدم کفایت تعداد سوال کنندگان است که به عدد ۷۵ نرسیده است. یعنی در مجلس ۲۹۰ نفری ۷۵ نماینده وجود ندارد که بتواند جرات سوال از رئیس جمهور را داشته باشد. با وجود چنین مجلسی میبینیم که رئیسجمهور هم از قانون تخطی کرده و به اجرای قوانین تمکین نمیکند و دیده میشود. در عمل این مجلس است که دنباله رو تصمیمات رئیس جمهور است. این خود مجلس بوده است که به صحت گفته رئیس جمهور که مجلس امروز در راس امور نیست کمک کرده است.