دور روز پس از آنکه محمود احمدینژاد به قم سفر کرد و با مراجع تقلید در این شهر دیداری نداشت و به فاصله کمتر از دو هفته از سفر فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی به قم و دیدار با مراجع، که انتقادات صریحی به دولت در باب مسائل فرهنگی جامعه مطرح شد، اعضای شورای فرهنگی نهاد ریاستجمهوری به قم آمدند تا با مراجع دیدار کنند.

به گزارش خبرآن لاین، اعضای شورای مرکزی نهاد ریاست‌جمهوری از صبح امروز به قصد دیدار با برخی از مراجع عظام تقلید، در شهر قم حضور یافته‌اند، اما به یک باره و پس از اولین دیدار به خبرنگاران اعلام کردند این دیدارها محرمانه است.

اعضای این شورا، در ابتدا با حضور در بیت آیت‌الله علوی گرگانی در جمع اصحاب رسانه دیداری با این استاد حوزه علمیه قم داشتند، اما پس از آن به خبرنگاران اعلام شد که نمی‌خواهند دیدارهای‌شان با مراجع تقلید رسانه‌‌ای شود.

اعضای شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری پس از دیدار با آیت‌الله علوی گرگانی با حضور در دفتر آیت‌الله نوری همدانی با این مرجع تقلید و البته به صورت محرمانه دیدار کردند.

اخیرا فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با سفر به قم با تنی چند از مراجع تقلید این شهر دیدار کردند؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی رهبر رییس این فراکسیون، پس از دیدار فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با آیت الله مکارم شیرازی، گفته بود: مسائلی را خدمت آیتالله مکارم شیرازی مطرح کردیم که از جمله مهمترین آنها این بود که مجلس شورای اسلامی از اول امسال بیشترین تکیهاش روی مسائل فرهنگی جامعه و درگیری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، چرا که معتقدیم به خاطر نگاهی که دولت در برخورد با مسائل فرهنگی دارد فساد و از جمله آنها بیحجابی درحال گسترش است. او همچنین گفت که در دیدار با آیتالله صافی گلپایگانی نیز، ایشان انتقادات بسیار تندی را نسبت به فضای فرهنگی جامعه بیان کردند.