"محمود احمدي نژاد"، در فرودگاه قشم مورد استقبال استاندار هرمزگان و مقامات محلي قرار گرفت.
این پروژه عظیم تردد زمینی و ریلی بندرعباس به جزیره استراتژیک قشم را فراهم می کند.

به گزارش ایرنا، احداثپل خلیج فارس از سال ۱۳۵۱ در دست بررسی بوده و اینک عملیات اجرایی آن با برگزاری مناقصه ای به ارزش ۶۵۰ میلیون یورو و تأمین مالی مربوطه به صورت فاینانس آغاز می شود.

این پل که به طول ۱۲ مایل(حدود ۲۰ کیلومتر) احداثمی شود، قرار است بندر لافت در جزیره قشم را به بندر پل در مجاورت شهر بندرعباس متصل کند.

با بهره برداري از پل خليج فارس، جزيره قشم به عنوان شاهراه اصلي در مسير كريدور شمال - جنوب ايفاي نقش كرده و موجب رونق و شكوفايي هرچه بيشتر اقتصاد كشور بويژه در زمينه واردات و صادرات كالا خواهد شد.