به گزارش جوان،خبرها حاکی از تشدید فعالیت گروهک پژاک در در مناطق کرد نشین کشور است. در همین راستا ۳ نفر از مرتبطین این گروهک در یکی از شهرهای کرد نشین کشور دستگیر گردیدند.

دو نفر از این سه نفر برادر بوده و سایقه فعالیت گروهکی در پرونده آنان وجود دارد.