قاسم روانبخش سردبیر نشریه پرتو در مطلب اخیر وبلاگ خود نوشت:

آقای مشایی ریاست دفتر رئیس‏جمهور در کنار دیدار طلاب سال‌های اولیه برخی مدارس کرج با رئیس‏جمهور به هر یک از طلاب یک کتاب و دو عدد سی‌دی مربوط به سخنرانی‌های خود در جمع طلاب و شورای ایرانیان را هدیه کرد.

برخی از طلاب حاضر در این دیدار ضمن تماس با نشریه پرتو این عمل آقای مشایی را نامناسب و در راستای تبلیغات احتمالی ریاست‌جمهوری آینده دانستند که در نهاد ریاست‌جمهوری انجام می‌پذیرد!
البته این اقدامات برای اولین بار نیست که از سوی وی صورت می‌گیرد؛ آقای مشایی چندی پیش نیز با دعوت از طلاب جوان شاهرود و دامغان و… انجام سخنرانی برای آنها اقدام به توزیع سی‌دی تبلیغاتی کرد. گویا او با دعوت از طلاب و روحانیون می‌خواهد اینگونه وانمود کند که وقتی من روحانیت را قانع کرده‌ام! تکلیف بقیه روشن است.

آقای مشایی چندی پیش نیز با دعوت از متولیان نشریات دانشجویی به شورای ایرانیان و تهیه بلیت هواپیما و هتل و… برای آن‌ها قریب به دو ساعت سخنرانی کرد. به‌نظر می‌رسد که وی برای آینده خود نیاز به حضور نخبگان دارد و تا نخبگان نباشند نمی‌تواند بر افکار عمومی تاثیرگذار باشد.

افکار عمومی هم بهرغم حمایت مستمر دکتر احمدینژاد، دل خوشی از وی ندارند و آن را از خطاهای دکتر میدانند. برخی گزارشها حاکی است که به دلیل داشتن اختیارات فوقالعاده و موثر بودن نامههای مشایی، اکثر مراجعهکنندگان را به اتاق وی راهنمایی میکنند و میگویند اگر میخواهید کارتان حل شود بروید پیش آقای مشایی.