پسر فرماندار سابق در یکی از امتحانات خود در دانشگاه آزاد، فرد دیگری را به جای خود به جلسه امتحان فرستاده بود که توسط مسوولان دانشگاه، این تقلب بر ملا شد.

به گزارش مردم سالاری،، گفته می شود حتی انتقال پسر فرماندار سابق به دانشگاه در زمان تصدی فرمانداری پدر وی نیز غیرقانونی بوده است و با بر ملا شدن تقلب فرزند وی در امتحان حاشیه دیگری بر اقدامات این فرماندار پر حاشیه اضافه شد.

این اتفاق موجب بروز برخی تنش ها میان مسوولان دانشگاه و طرفداران این مسوول سابق نیز شد که با پادرمیانی بزرگان خاتمه یافت. آقای "ب" فرماندار سابق این شهر غرب کشور فقط توانست ۱۰ ماه در فرمانداری دوام بیاورد و با مخالفت همه نیروهای سیاسی با این فرماندار پر حاشیه، چند هفته قبل توسط استاندار عزل شد.