"احمد توکلی" در خصوص دعوت از "ملک عبدالله" پادشاه اردن برای سفر به تهران، گفت: در شرایطی که جهان اسلام از کشورهای عربی خاورمیانه تا شمال آفریقا گرفته، علیه دولتهای دستنشانده قیام کردند، براساس عزت و هویت اسلامی، سرنوشت منطقه را به دست خود رقم میزنند، دعوت از ملک عبدالله پادشاه اردن برای نوروز به ایران علیه مصالح مسلمانان و مردم منطقه و منافع ملی ایران اسلامی است.

به گزارش خانه ملت، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، افزود: این کار در عمل یک اشتباه فعلی است که گرچه فاعلی نباشد، ملک عبدالله در روزهای آخر عمر پدرش ملک حسین با زور و فشار سیا ولیعهد اعلام شد و ملک حسن که بردار کوچکتر ملک حسین پادشاه قبلی که سیاستمداری طرفدار اخوان‌المسلمین بود و پیش از ملک عبدالله ولیهعد شده بود، کنار زده شد.

وی ادامه داد: این روزها هم مردم اردن که اکثریتشان را فلسطینیان تشکیل می‌دهند، دست به تظاهرات زده‌اند، در این شرایط چه دلیلی دارد که یک دست‌نشانده سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) که مورد مخالفت مردمش است به بهانه نوروز به ایران دعوت شود.

توکلی تصریح کرد: این حرکت غیرانقلابی، درکنار سایر حرکات انفعالی وزارت خارجه و دفتر ریاست جمهوری محکوم است و نیروهای انقلابی کشور نباید در مقابل آن سکوت کنند.