به گزارش افکارنیوز، پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI. IR بخش‌هایی از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را درباره این واقعه منتشر کرد. این سخنان مربوط به ۱۳۶۹/۰۲ / ۱۲ است.

*مروری بر گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب درباره واقعه‌ی طبس

اولین بارى که دخالت نظامى در این مناطق انجام گرفت، سال ۱۳۵۹ بود که نیروهاى امریکا به فرمان رئیس‌جمهور دمکرات، به قصد این‌که خود را به تهران برسانند، به طبس حمله‌ى نظامى کردند. البته از همان نیمه‌ى راه، جسدهاى سیاه‌شده و جزغاله شده‌شان برگشت!عجیب است! کشور عزیز و ملت بزرگ و منطقه‌ى تاریخى ما، آزمایشگاه چه تجربه‌هاى بزرگى است. ۶۹/۰۸ / ۲۸

رئیس جمهور آمریکا براى نجات این گروگانها[لانه جاسوسی] دست به حمله‌ى نظامىِ پنهانى و شبانه به ایران زد. جاسوسانشان را در اینجا بسیج کردند، مقدمات فراوانى فراهم کردند، آدم دیدند، جا دیدند، با هلیکوپتر و هواپیما حمله کردند، آمدند که طبس پیاده شوند و از آنجا بیایند و به خیال خودشان گروگانها را خلاص کنند و ببرند؛ که آن ماجراى معروف طبس اتفاق افتاد، خداى متعال آبروى اینها را برد، هواپیماها و هلیکوپترهاشان آتش گرفت و مجبور شدند از همانطبس برگردند و بروند. ۸۹/۰۸ / ۱۲

آنها دائم علیه جمهورى اسلامى و این ملت توطئه مى‌کنند. البته سرشان هم دائم به سنگ مى‌خورد؛ امّا ادب نمى‌شوند. یکى از رئیس جمهورهاى امریکا، به داخل این کشور هلى‌کوپتر فرستاد و سر و کارش با توفان طبس، یعنى جنودِ غیبىِ الهى افتاد. اینها چه مى‌گویند؟! مى‌فهمند چه مى‌کنند؟! مى‌فهمند چرا؟! با کى مواجهند؟! این یاوه‌هایى که مى‌گویند علیه کیست؟ جوابش با کیست؟ ملت ایران ملت بزرگ و نیرومندى است.

ملت ایران ملت متّحد و بافرهنگى است. من تعجّب مىکنم چرا اینها از گذشتگان خودشان و از این شانزده سال، عبرت نمىگیرند؟! دائم علیه جمهورى اسلامى و ملت و مسؤولین ایران یاوهگویى و دروغپراکنى مىکنند! سران و بزرگان آنها، دائم راجع به جزایر خلیج فارس، تسلیحات ایران، انرژى اتمى و سلاح شیمیایى دروغ پراکنى مىکنند. اگر روزنامهها بنویسند، آدم مىگوید خوب؛ روزنامه نگارند. براى نانشان مجبورند دروغ بگویند! رؤساى مجلس و رئیس جمهورشان مىگویند! انسان تعجّب مىکند که چرا یک نظام، باید این قدر دچار انحطاط و نکبت معنوى شود، که به درون این مزبله دروغگویى بیفتد!