به گزارش افکارنیوز- ۲۵ نفر اعضای شورای عالی نظام پزشکی امروز در ۶ گروه پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان، متخصصان علوم آزمایشگاهی، مامایی و لیسانسه های پروانه دار انتخاب شدند.

در گروه پزشکان ۱۳ نفر منتخب شورای عالی نظام پزشکی به ترتیب عبارتند از: حسین قشلاقی(۱۳۲ رأی)، محمد مهدی گلمکانی(با ۱۱۲ رأی)، اسماعیل ایدنی(با ۱۱۱ رأی)، انوش برزیگر(با ۱۰۴ رأی)، محسن مصلی و عباسعلی جوادی(هر کدام با ۱۰۰ رأی)، داریوش طاهرخانی(با ۹۴ رأی)، مصطفی مهرابی(۹۴ رأی)، ضرغام صادقی(۹۰ رأی)، علی اصغر پیوندی(۸۸رأی)، فرزاد فرقانی(۸۶ رأی)، حسین بابایی(۸۴ رأی) و ولی رستم زاده(با ۸۱ رأی).

در گروه دندانپزشکی نیز به ترتیب بهنام عباسیان با ۱۲۶ رآی، نوید ناصری با ۱۰۸ رأی و عباسعلی خادمی با ۷۵ رأی انتخاب شدند.

در گروه داروسازان نیز به ترتیب محمود فاضل با ۱۶۸ رأی، یدالله بهرامی با ۱۲۸ رأی و سید حمید خویی با ۱۲۳ رأی به شورای عالی نظام پزشکی راه یافتند.

در گروه متخصصان علوم آزمایشگاهی نیز به ترتیب علی اکبر سید مهدی با ۱۰۳ رأی و محمد صاحب الزمانی با ۹۸ رأی برای ۴ سال به عنوان عضو شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند.

در گروه ماماها نیز نوشین زنده زبان با ۹۷ رأی و کفایی با ۹۲ رأی انتخاب شدند.

در گروه لیسانسه های پروانه دار مرتضی حیدری با ۱۱۱رأی و فرجود شکوهی با ۹۶ رأی به عنوان اعضای شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند.

همچنین در گروه پزشکی محمدرضا خردمند، سعید پناهی، عبدالرحیم قلی زاده پاشا، ایرج خسرونیا و محمد مهدی مطهری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

در گروه مامایی نیز زهرا مدرسی، در گروره دندانپزشکان کاوه سیدان، در گروه داروسازان حجت الله یزدان شناس و در گروه لیسانسه های پروانه دار مهدی مداحی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.