درحالی که سران صهیونیست مدعی هستند که قوی ترین شبکه اطلاعاتی دنیا را دارند، شبکه ۱۰ تلویزیون این رژیم در خبری اشتباه مدعی حضور بهروز کمالوندی معاون امریکای وزیر خارجه ایران در مرزهای جنوبی لبنان شد.

به گزارش ایرنا، این درحالی است که اخیرا تنها حسین فرحی معاون اداری - مالی وزارت خارجه به لبنان سفر کرده و خبر و تصاویر وی نیز در اکثر خبرگزاری ها و رسانه های لبنان منتشر شده است اما رسانه های صهیونیستی باز هم در انتشار خبر خود فرق بین معاون اداری - مالی با معاون امریکایی وزارت خارجه را متوجه نشدند و خبر اشتباه منتشر کردند.