رئیس سازمان صدا و سیما دکتر علی دارابی را به عنوان معاون جدید سیمای رسانه ی ملی معرفی و از خدمات شش ساله دکتر میرباقری در این حوزه تشکر کرد.

به گزارش افکار به نقل از واحد مرکزی خبر، آقای ضرغامی در جمع معاونان و مدیران ارشد سازمان، معاونت سیمای رسانه ملی را یکی از حوزه های حساس، با اهمیت و مهم خواند و عملکرد میرباقری را در اداره و هدایت این بخش تأثیرگذار، موفق و پیش برنده توصیف کرد.

رئیس رسانه ملی موفقیت های رسانه ملی را در جلب نظر و جذب مخاطب سیما مرهون تلاش های دکتر میرباقری دانست و افزود: سلامت فکر، صداقت، خلوص نیت و توکل همیشگی آقای میرباقری و تسلط وی بر مبانی تئوریک و نظری از دلایل بارز حرکت رو به رشد شبکه های مختلف تلویزیونی در سال های اخیر بوده است.

آقای ضرغامی با اشاره به این که جابجایی مدیران به ویژه در حوزه صف و ستاد پویایی سازمانی را در پی خواهد داشت، دکتر دارابی را فردی با ویژگی های ارزشمند رسانه ای معرفی کرد که می تواند در تحقق منویات جدید سازمان در حوزه سیما منشأ اثر باشد.

رئیس سازمان صدا و سیما با مهم خواندن وظایف رسانه ملی در دوره جدید با توجه به تحولات رسانه ای در جهان و لزوم پاسخگویی به نیاز مخاطبان رسانه ملی از معاونان خود در سایر حوزه ها خواست که در پیشبرد برنامه های سازمان در حوزه سیما آقای دارابی را یاری کنند.

در ادامه این مراسم آقایان دارابی و میرباقری با تشکر از اعتماد رئیس سازمان صدا و سیما به آنها، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را امانت دانستند و آمادگی خود را برای انجام هرگونه مأموریت های سازمانی اعلام کردند.