به گزارش افکارنیوز، محمود احمدی نژاد در حالی بر طبل مشارکت ۵۰ میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری می کوبد که آمار واجدان شرایط رای در انتخابات ریاست جمهوری کمتر از ۵۰ میلیون نفر هستند.