رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای ورود به نمایشگاه فناوریهای راهبردی، در محل یادمان شهیدان علیمحمدی و شهریاری حضور یافتند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطرهی این شهیدان عرصه علم و دانش را گرامی داشتند.

به گزارش مهر، در نمایشگاه فناوری‌های راهبردی، اختراعات، تولیدات و دستاوردهای علمی و فناوری محققان و دانشمندان کشور در بخش‌های «فناوری هوافضا»، «فناوری میکروالکترونیک»، «فناوری انرژی‌های نو»، «فناوری نانو»، «فناوری‌های بین‌رشته‌ای»، «فناوری سلول‌های بنیادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «زیست‌فناوری و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی» به نمایش گذاشته شده بود.

این بازدید تا عصر ادامه داشت و اخبار تکمیلی آن متعاقبا ارسال خواهد شد.