به گزارش واحد مرکزی خبر ، سردار سرتیپ حسین رحیمی همچنین از برخورد قاطع و بدون اغماض با رانندگان هنجارشکن خبر داد و گفت:مأموران راهنمایی و رانندگی، از ساعت ۱۴ امروز برای تسهیل در عبور و مرور شهروندان آماده باش هستند و با خودروهایی که مسیر تردد مردم را مسدود می کنند، به طور جدی برخورد می کنند.