علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به موضع گیری صریح رهبر حکیم انقلاب اسلامی یک هفته قبل از سرنگونی حسنی مبارک گفت: بسیاری از افراد معتقدند ما نباید موضع مان را روشن و صریح بیان کنیم و باید در سایه حرکت کنیم اما ایشان قبل از سرنگونی مبارک به صراحت موضع شان را بیان کردند.

به گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: این حرکت یک شاهکار بود و حتی شاید به ایشان الهام شده بود. چون هر کس فکر می کند اگر من قاطعا موضع ام را اعلام کنم و بعد از آن، آن فرد بر سر کار باشد جایگاهم آسیب می بیند اما رهبر انقلاب با این مسئله برخورد سیاسی نکرد بلکه فکری و ایدئولوژیک موضع گیری کردند.

مطهری با بیان اینکه دولت هم باید موضع گیری صریحی در این باره داشته باشد گفت: هنوز موضع گیری خاصی ندیدیم بلکه بر عکس مواضعی در راستای مکتب ایرانی مشاهده شده است.

وی افزود: این اقدام دولت مورد سئوال نمایندگان است و ابهاماتی در ذهن نمایندگان وجود دارد که چرا دولت مطابق مشی رهبری موضع گیری نکرده و از این فرصت استثنایی که به معجزه شبیه است در جهت تحقق آرمانهای انقلاب استفاده نمی کند.

نماینده تهران تصریح کرد: طبیعی است در صورت تداوم این رفتار نمایندگان برخورد مناسبی خواهند داشت.