مهدي كوچك زاده در گفتگو با خبرنگار سياسي "افكار" در واكنش به خبر سازي يكي از رسانه هاي بيگانه پيرامون عدم مصاحبه وي با آن، گفت : من با هيچ خبرنگار خارجي و مخصوصا با رسانههاي ضد انقلابي مصاحبهاي نداشتم و نخواهم داشت.


نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مطالبی را که این سایت نوشته مطالبی نبوده که ما و خبرنگار سایت مذکور تلفنی با هم صحبت کردیم و آن نوشته ها دروغ هستند و این هم یک دلیل دیگر بر فاسد بودن آنهاست.

وی همچنین ادامه داد: البته تنها این مطلب را درست منعکس کرده بودند که من گفته‌ام که نظر من به شما هیچ ربطی ندارد، شما نان خور سازمان سیا هستید و من با جاسوسان فراری مصاحبه نمی کنم.

***
کیهان در شماره امروز خود نوشت: ماجرا از این قرار است که «فرشته - ق» همکار سایت روزنت با دکتر مهدی کوچک زاده تماس می گیرد و خواستار مصاحبه می شود.

خبرنگار مذکور پیش از این با نشریات زنجیره ای نظیر همبستگی و اعتماد ملی همکاری داشت و پس از ارتکاب خیانت ها و تخلفات مختلف از کشور گریخت و به آمریکا رفت. وی مدت ها در پوشش خبرنگار پارلمانی به مجلس پنجم وششم تردد داشت و ضمن جمع آوری اطلاعات، در خدمت نشریات زنجیره ای هم فعالیت می کرد.

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران با شناخت سوابق ضدانقلابی این عنصر فراری، به وی گفته است: شما یک ضد انقلاب هستید و نظر من به هر کس ربط داشته باشد حتماً به شما ربطی ندارد.

کوچک زاده به دنبال اصرار نامبرده به اینکه من خبرنگارم و می خواهم مصاحبه کنم و نظر شما را بگیرم، تاکید می کند: خبرنگار کجا خانم؟ خبرنگاری که برای سازمان سیا خوش خدمتی می کند که خبرنگار محسوب نمی شود.

وی همچنین تأکید کرده است: شما اصلاً به چه حقی به من زنگ زدید، شما حق تماس گرفتن با نمایندگان مجلس را ندارید. شما خبرنگار نیستید، ضدانقلاب هستید. شما بروید با رؤسایتان در سیا و تل آویو خوش باشید. ما نمایندگان مردم هستیم و هیچ ضد انقلابی حق ندارد با ما تماس بگیرد.

همکار سایت ضد انقلابی در این هنگام با پررویی می گوید من با بزرگ ترهای شما از مجلس مصاحبه کرده ام که دکتر کوچک زاده پاسخ می دهد: همان موقع اگر باهات برخورد درستی می شد حالا این قدر پررو نمی شدی.

کیهان همچنین یادآور شد، برخی عناصر ضدانقلاب در پوشش خبرنگار به مجلس و برخی مراکز دولتی تردد می کنند یا تماس می گیرند. آنها از این طریق بخشی از کار جمع آوری اطلاعاتی سرویس های جاسوسی را انجام می دهند و از سوی دیگر ضمن انجام مصاحبه با چهره های اصولگرا، می کوشند برای پایگاه های مطبوعاتی و رسانه ای دشمن «اعتبار» کسب کنند و تحریم این قبیل رسانه ها از سوی نیروهای متدین را بشکنند و مرزبندی و نگرش منفی نسبت به رسانه های مذکور را کمرنگ کنند.

ذکر این نکته هم ضروری است که خبرنگارنمای مورد بحثپس از خروج از کشور اقدام به کشف حجاب کرد. سایت روزنت یکی از پرسابقه ترین رسانه های ضدانقلاب است که توسط شماری از عناصر ضد انقلاب و برخی اعضای فراری حزب مشارکت اداره می شود و بارها به تبرئه گروهک های تروریستی کومله و ریگی پرداخته است.

/ ب +