بنیاد شهید و امور ایثارگران برای سه نفر از درگذشتگان ماجرای کهریزک کارت شهید صادر کرده است.

یک منبع آگاه در بنیاد شهید تهران بزرگ با تائید این مطلب به خبرگزاری مهر گفت: بعد از حوادثتلخ و تخلفات عده ای که منجر به جنایت در بازداشتگاه کهریزک بعد از حوادثانتخاباتی سال گذشته شد، با تائید مراجع ذیصلاح قانونی برای ۳ جانباخته این رویداد یعنی محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر پرونده شهادت با کد ۸۸ صادر شده است.

بی انصافی جریانی خاص در نحوه پرداختن به جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک تا به آنجا رسیده است که این جریان سیاسی، فکری و رسانه ای، حتی حاضر به تمکین کردن نسبت به مصوبات و دستورهای قانونی صادره در این باره نیز نیست.
در همین زمینه، سایت خبری تابناک نیز نوشت: پس از جنایت هولناک بازداشتگاه کهریزک، رهبر انقلاب ضمن دستور برای تعطیلی این بازداشتگاه و تقبیح اقدامات خودسرانه انجام گرفته، دکتر سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را مأمور تشکیل کمیته ویژه ای برای پیگیری رخدادها در بازداشتگاه کهریزک کردند که همه اینها، نشان از عمق فاجعه ای داشت که با خدشه بر آبروی نظام و جریحه دار کردن افکار عمومی، سبب شهادت سه تن از هموطنان عزیزمان و آسیب دیدن روحی و جسمی بسیاری دیگر از هم وطنانمان از سویی و گزک دادن دست ضد انقلاب و دشمنان انقلاب از سوی دیگر شد.
اما در این میان، جریانی خاص تلاش داشت به گونه ای همه رخدادها را بی اهمیت دانسته و حتی در برابر شهید نامیدن قربانیان حادثه کهریزک، واکنش نشان داده و رسانه هایی را که از عنوان شهید برای این عزیزان استفاده می کنند در خط نفاق و تقابل با نظام معرفی کنند.

این گزارش می افزاید: اما این جریان که به زعم ما، خود بخشی از جریان فتنه سال گذشته بود و با رفتار غیر منطقی خود بر آتش این فتنه می دمید، غافل از این است که بنیاد شهید و امور ایثارگران سه قربانی حادثه کهریزک را در زمره شهدا دانسته و رسما این موضوع را اعلام کرده است. با نگاهی به تصویر کارت شهید امیر جوادی فر تصویر بالا یکی از سه شهید جنایت کهریزک، این مدعا اثبات شده و مشخص می شود، اتفاقا رسانه ها و جریانی که از به کار بردن واژه شهید برای این عزیزان اکراه داشته و در این زمینه کوتاهی می کنند، خود در راه دیگری جز راه قانون و تشخیص نظام هستند.

گفتنی است، شهید تشخیص دادن قربانیان حادثه کهریزک، یکی از نتایج فعالیت و اقدامات کمیته ویژه ای بوده است که به دستور رهبر انقلاب تشکیل و مأمور رسیدگی به پرونده کهریزک شده بود.