به گزارش افکارنیوز،رضا ربع پهلوی فرزند محمدرضا پهلوی و نوه رضا خان میرپنج(پالانی) است که به واسطه کودتای انگلیسی سوم اسفند ۱۲۹۹ و کودتای انگلیسی - آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به ملت ایران تحمیل شدند و بالغ بر ۵۰ سال انتخابات و جمهوریت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را تعطیل کردند. او در مصاحبه با روزنامه لوموند خواستار تحریم انتخابات شده و علت آن را عدم امکان تغییر رژیم توصیف کرده است!

ربع پهلوی گفته است: نمی‌توان در رژیمی که صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند و برخی اعضای جنبش سبز در بازداشت هستند، از انتخابات واقعی صحبت کرد.
وی همچنین خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ملت ایران شد و درباره این سؤال که «آیا بازگشت به سلطنت را آرزو دارید؟» گفت: امروز آرزویم این است که نقش متحد کننده را در اپوزیسیون بازی کنم[اما] اگر یک سلطنت مشروطه مانند اسپانیا بخواهند، چرا که نه.

يادآور ميشود شاهزاده ناکام پهلوي به هنگام آشوبگري فتنهگران در سال ۱۳۸۸ تصريح کرده بود من و موسوي و کروبي و اصلاحطلبان در يک تقاطع به هم رسيدهايم.