وی در گفت​وگو با روزنامه خبر اعلام کرد: همین الان موضوعی در دستور کار جلسات مجمع آمده که برای اشتغال است. بحث مهمی است. باید سیاستهای کلی نظام در بخشهای اشتغالزایی- اجتماعی- انتخابات را مطرح و تصویب کنیم که نمیدانم چقدر طول میکشد. سیاستهای کلی نظام در بخشهای دیگر از جمله اجتماعی- مطبوعات- احزاب و تشکّلها و انتخابات نیز در نوبت رسیدگی قرار دارند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: «برنامه دیگر ما با توجه به شرایطی که الان در کشور هست و با توجه به یارانه‌ها که هدفمندی آن شروع شده که بحث‌های بسیار جدی در جامعه به وجود آورده، پرداختن به سیاست‌های کلی مرتبط است. البته قبلاً خودمان تصویب کرده بودیم که یارانه‌ها باید هدفمند شوند. ولی با سبکی که اجرا شده و تأخیر چهار پنج ساله‌ای که در اجرای آن پیش آمده و شرایطی که پیش آمده، تحقیقاً یکی از کارهای ما بررسی سیاست‌های مربوطه است.»

وی همچنین خاطر نشان کرد: شرط بحث درباره سیاستهای کلی موضوعات مختلف در مجمع، ارجاع رهبری است. یعنی ما پیشنهاد میدهیم و اگر ایشان موافقت کردند، شروع به نوشتن سیاستهای کلی میکنیم. البته در همان روزهای اول دوره جدید مجمع یعنی پس از حکم ۲۷ اسفندماه ۱۳۷۵ رهبری به من و اعضای مجمع، حدود ۱۴۰ موضوع را انتخاب کردیم که به تأیید ایشان رسید و کار تدوین سیاستهای کلی آن شروع شد که هنوز تمام نشده و خیلی هایش مانده است.شاید مواردی که به نظر من در سال آینده اولویت دارند، وقت زیادتری از جلسات مجمع را بگیرند.