به گزارش افکارنیوز، تفاهمنامه هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند در پایان مذاکرات رسمی وزیران امور خارجه دو کشور به امضای صالحی و سلمان خورشید رسید و سپس تفاهمنامه همکاری بین موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اداره استاندارد هند (BIS)، تفاهمنامه بین موسسه سرویس خارجی وزارت امور خارجه جمهوری هند و دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه کشورمان، تفاهمنامه بین دولت جمهوری هند و دولت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در زمینه مدیریت منابع آبی به امضای مسوولان دو کشور رسید.