به گزارش افکارنیوز، خبر حضور بقایی و مشایی در مازندران قبل از سفر رئیس جمهور به مازندران تکذیب شد.

در سامانه استانداری مازندران آمده است: در ادامه‌ برخی دروغ‌پراکنی‌ها درباره سفرهای استانی دولت خدمتگذار، شاهد نشر خبر سراسر کذب و به دور از شان و آداب حرفه‌ای برخی رسانه‌ها مبنی بر حضور رحیم مشایی و بقایی یک هفته زودتر از سفر دولت، در مازندران بودیم.

استانداری مازندران با کذب خواندن سفر رحیم مشایی و بقایی در مازندران این خبر را بی‌پایه و اساس اعلام کرد.

در ادامه مطالب استانداری مازندران آمده است: همانگونه که بارها احمدی‌نژاد و سایر مسولان کشوری و استانی اعلام کرده‌اند سفرهای استانی دولت اهدافی جزء پیگیری خدمات دولت ندارد.

پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران در پایان بیان داشت: در سفرهای قبلی دولت، رفع موانع و مشکلات و تصمیمگیری درباره برخی مواردی که در سفرهای قبلی مورد توجه قرار نگرفته است، پیگیری میشود و سفرهای دولت با اقبال ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی روبرو شد و نیازی به برنامهریزیهای گسترده برای استقبال ندارد.